สงคราม จีน-ทิเบต สงครามที่น้อยคนจะรู้จัก

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:10 / ผู้เข้าชม : 9
สงคราม จีน-ทิเบต สงครามที่น้อยคนจะรู้จัก

สงครามจีน-ทิเบต สงครามที่น้อยคนจะรู้จัก

“ทิเบต”อาจจะเป็นชื่อที่คุ้นหูหลายๆคน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะรู้ว่าทิเบตคืออะไร ? ทิเบตในปัจจุบันเป็นส่วนๆหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก่อนหน้านี้ทิเบตเคยเป็นประเทศที่มีเอกราชปกครองตนเองมาก่อน ก่อนจะมีสงครามจีน-ทิเบตที่เริ่มเมื่อ ค.ศ.1950 แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในสงครามครั้งนี้? ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

 

จุดเริ่มต้นของทิเบต

ทิเบต เคยเป็นประเทศที่มีอิสรภาพและมีกฎหมายเป็นของตน มีกองทัพและอำนาจการตัดสินใจของตนเองเช่นกัน โดยไม่ตกเป็นของใครมา 2,000 ปี  ทิเบตมีที่อยู่บริเวณเทือกเขาสูงหนาวเย็นกั้นระหว่างอินเดียกับจีนทำให้เป็นรัฐกันชนโดยอัตโนมัติ ขึ้นชื่อเรื่องความศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาพุทธ เคยถูกจีนผนวกเป็นเขตการปกครองตนเองโดยมีองค์ดาไลลามะเป็นผู้ปกครองหลายครั้ง และบางครั้งยังถูกแทรกแซงจากชาติตะวันตก แต่ก็ยังคงมีเอกราชของตนอยู่ จนกระทั่งในยุคศตวรรษที่20…. ก็ก็ได้มีบางอย่างเปลี่ยนไป

ทิเบต ณ ศตวรรษที่20

หลังจากที่เกิดการปฎิวัติซินไฮ่ที่ประเทศจีน ทำให้ราชวงศ์ชิงล่มสลาย และเปลี่ยนจีนเป็นระบอบสาธารณรัฐ ทำให้ทิเบตมีโอกาศประกาศตนเป็นอิสระอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นช่วงสงครามโลกครั้งที่1 องค์ดาไลลามะที่13ก็ต้องการส่งทหารไปช่วยรบในนามของฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ทางอังกฤษก็ได้ปฎิเสธ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ทิเบตก็ได้แสดงถึงความมีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองเป็นอย่างมากโดยการวางตัวเป็นกลางในสงครามทั้งที่ถูกแรงกดดันจากทั้งอังกฤษ,สหรัฐอเมริกาและจีนก๊กมินตั๋ง

ทิเบต ณ ศตวรรษที่20

ให้เป็นทางผ่านส่งอาวุธจากบริติชราจ(อินเดีย)ไปที่จีนและชักชวนเข้าร่วมเป็นฝั่งเดียวกัน แต่สุดท้ายทิเบตก็ปฎิเสธทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเคารพการตัดสินใจของทิเบตไป จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้มีสงครามกลางเมืองจีนและกองทัพปลดแอกประชาชนจีนก็ได้ชนะเหนือฝั่งก๊กมินตั๋งและขับไล่รัฐบาลก๊กมินตั๋งไปที่เกาะไต้หวัน และ นั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามจีน- ทิเบตนั่นเอง......

จากสงครามกลางเมืองจีนสู่สงครามจีน-ทิเบต

ในเวลานั้น เหล่าชนชั้นสูงในทิเบตได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไต้หวันเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะกองทัพปลดแอกประชาชนจีน และรัฐบาลทิเบตเองก็ได้แตกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ทั้งฝั่งที่สนับสนุนจีนและต่อต้านจีน ในช่วงแรกทางจีนก็ไม่ค่อยแทรกแซงทิเบตมากนัก และบางทีก็ส่งคนมาเจรจาเพื่อผนวกประเทศ แต่ทางทิเบตก็ได้ปฎิเสธ จนเมื่อค.ศ.1950ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้นำกองกำลังทหารบุกซุ่มโจมตีและเข้ายึดทิเบตอย่างนองเลือด

จากสงครามกลางเมืองจีนสู่สงครามจีน-ทิเบต

ส่วนทางกองทัพทิเบตก็สู้กับอาวุธสมัยใหม่ไม่ได้จนต้องแตกพ่าย จนเมื่อ ค.ศ1951 หลังจากที่จีนได้ยึดครองทิเบตได้ครึ่งหนึ่ง ทางจีนก็ได้ยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญา”ข้อตกลง17ประการเพื่ออิสรภาพอันสงบสุขของทิเบต” เพื่อป็นการยืนยันว่าทิเบตกลายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งและหุ่นเชิดของจีน และป็นการทำลายรัฐกันชนซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องชายแดนระหว่างจีนและอินเดีย สุดท้ายทิเบตที่มีอิสรภาพมาอย่างยาวนานก็ถูกทำลายลง....

ผลกระทบหลังสงครามจีน-ทิเบต

  • เหล่าผู้คนทั้งพลเรือนและทหาร หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ถูกทรมาณและสังหารด้วยความทารุณ ทำให้ตั้งแต่ค.ศ.1949มีผู้เสียชีวิตประมาณ1.2ล้านคน หรือ1ใน6ของประชากรทิเบตทั้งหมด มาจากทั้งการสังหารทางการเมือง,การจองจำ,การทรมาณและความอดอยาก
  • วัดวาอารามและศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม6,000 แห่งในทิเบตถูกทำลายลง รวมถึงพระพุทธรูปและวัตถุทางศาสนาก็ถูกทำลายไม่ก็ขายออกไปเช่นเดียวกัน

ผลกระทบหลังสงครามจีน-ทิเบต

  • องค์ดาไลลามะที่14 ที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจชาวทิเบตกว่า 6 ล้านคน ถูกบังคับให้ลี้ภัยไปที่อินเดียในปี ค.ศ.1959 และคนทิเบต 85,000 คนได้อพยพตามองค์ดาไลลามะไปที่อินเดีย เนปาล และภูฏานเช่นกัน รวมถึงผู้อพยพชาวทิเบตกว่า131,000คนก็พลัดถิ่นไปถามประเทศต่างๆทั่วโลก
  • ด้วยทั้งกฎหมายของรัฐบาลจีนและการที่มีคนจีนอยู่ในเขตทิเบตมากกว่าคนทิเบตนับล้าน ทำให้วัฒนธรรมของชาวทิเบตดั้งเดิมค่อยๆถูกลืมเลือนและจางหายไปจามกาลเวลา

ผลกระทบหลังสงครามจีน-ทิเบต

  • ชาวทิเบตพยายามปลดแอกตนเองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาหลายครั้ง แม้มักจะจบด้วยการปราบปรามด้วยความรุนแรงจากกองทัพจีนและการสังหารหมู่ แต่การเรียกร้องอิสรภาพของทิเบตก็ยังดำเนินต่อไป
  • รัฐกันชนระหว่างอินเดียและจีนถูกทำลายลง กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างชายแดนจีน-อินเดีย

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021