อะไรทำให้กำแพงเมืองจีน "พิเศษ" กว่ากำแพงอื่น

15 ธันวาคม 2564 เวลา 21:13 / ผู้เข้าชม : 147
อะไรทำให้กำแพงเมืองจีน "พิเศษ" กว่ากำแพงอื่น

            สวัสดีครับวันนี้น้องดีไซน์มาบอกกันว่า อะไรที่ทำให้กำแพงเมืองจีน #พิเศษ จากกำแพงอื่นๆในโลกยังไงกันนะ น้องดีไซน์พาเพื่อนๆมาหาคำตอบกันครับ...

          กำแพงเมืองจีน (長城) นั้นมีความสำคัญในเชิงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยราชวงศ์ฉิน เพื่อป้องกันการบุกรุกจากชาวฮั่น หรือชนเผ่าเร่ร่อนบนหลังม้าในสมัยนั้น ซึ่งจะคอยมารุกรานชาวจีนตามแนวชายแดนอยู่เนืองๆ และเป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาวจีนในยุคนั้นมาก ซึ่งกำแพงนี้ก็ได้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยของ จิ๋นซีฮ่องเต้ แล้ว โดยก๊ก หรือแคว้นที่อยู่ตามแนวชายแดนต่างสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตนเอง

           กระทั่ง จิ๋นซีฮ่องเต้ (หรือ ฉินซื่อหวงตี้) ได้ปฏิติการรวมประเทศแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในช่วง 221 ปีก่อนคริสตกาล ทรงเริ่มโครงการสร้างป้อม และ แนวกำแพงของแคว้นต่างๆ เชื่อมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นกำแพงยาวหนึ่งเดียวในที่สุด โดยในราชวงศ์ต่อๆมา ก็ได้รับการต่อเติมเสริมความแข็งแกร่ง รวมสร้างบางส่วนขึ้นใหม่ด้วย ยิ่งทำให้กำแพงมีความยาวมากขึ้นรวมทั้งสิ้น 21,196.18 กิโลเมตร

"  ตำนานกล่าวว่า กำแพงเมืองจีนนั้นสร้างโดยมีต้นแบบจากมังกร สัตว์ศักดิ์สิทธิ์อันทรงอำนาจมากที่สุด มีพลังปกป้องคุ้มครองเขตของตนเอง "

          มีการบังคับ เกณฑ์แรงงานในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู๋ตี้ กำแพงเมืองจีนนั้นโด่งดังในเรื่องของความทรมาณ บทกวีในสมัยนั้นได้กล่าวถึงแรงงานที่ถูกฝังไว้ในสุสานรวม หรือ ในกำแพงเอง แม้ไม่มีการพบศากศพในกำแพง แต่หลุมศพจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ามีคนงานมากมายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ความหิวและความเหนื่อยล้า

          กำแพงสร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ แกนหินข้างในถมด้วยดินเหลืองและเศษหิน ความสูงประมาณ 10 เมตร สันกำแพงกว้างประมาณ 4 ถึง 5 เมตร ม้า 4 ตัวเดินเรียงพร้อมกันได้ สามารถขนส่งอาหาร และอาวุธยามศึกได้อย่างสะดวกโยธิน ด้านในของกำแพงเมืองมีประตูที่ทำบันไดหินไว้ การขึ้นลงสะดวกมาก ทั้งยังมีป้อมจุดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเป็นช่วง ๆ ป้อมสำหรับเก็บอาวุธ อาหารและที่พักของทหาร 

          ยามศึกสงครามก็จะใช้เป็นที่กำบังได้ เวลามีศัตรูบุกเข้ามาก็จะจุดไฟสัญญาณให้มีควันขึ้นบนป้อม เมื่อป้อมใกล้เคียงเห็นควันก็จะจุดไฟแจ้งเหตุต่อๆ กันไปเพื่อส่งข่าวไปยังทั่วประเทศได้ทันที ซึ่งแต่ละป้อมจะห่างกันประมาณ 300 - 500 หลา รวมๆ แล้วทั้งแนวกำแพง จะมีป้อมสังเกตุการณ์กว่า 1 หมื่นแห่ง

          กำแพงเมืองจีนได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 (พ.ศ. 2530 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 11 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส) ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

  • เป็นตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาด
  • เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  • เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • มีความคิดและความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมกำแพงเมืองจีนนั้นถึงได้แสนพิเศษนั่นเอง

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021