พลังงานสีเขียวคืออะไร มาหาคำตอบกัน

27 ธันวาคม 2564 เวลา 13:19 / ผู้เข้าชม : 2,284 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ
พลังงานสีเขียวคืออะไร มาหาคำตอบกัน

สวัสดีครับ วันนี้ น้องดีไซน์หาคำตอบ พลังงานต่างๆ ที่เคยมีในเวลาที่ผ่านมา แต่รู้ไหมเวลานี้ได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาพลังงานต่างๆ มาเป็นพลังงานสะอาด ที่เรียกกันว่า พลังงานสีเขียว แต่ว่าจะเป็นอย่างไร? มีบทบาท หรือประโยชน์ยังไงบ้างนะ ตามมาดูกันได้เลยครับ ....

 

 พลังงานสีเขียว

     พลังงานสีเขียว คือ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเราสามารถสร้างทดแทนได้ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังน้ำ, พลังงานชีวมวล เป็นต้น ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญเนื่องจากพลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) คือ พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดด ซึ่งให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ไม่มีวันหมด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หลัก ๆ คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตพลังงานความร้อน

พลังงานลม

     ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่โบราณในกิจการต่าง เช่น กังหันลมเพื่อการสูบน้ำ ต่อมาได้นำโครงสร้างมาพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากลมมีศักยภาพในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี  

พลังงานน้ำ 


น้ำเป็นพลังงานสะอาด เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของน้ำ จากที่สูงลงที่ต่ำ 
รูปแบบที่คุ้นเคย คือ การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เพื่อสะสมพลังงานศักดิ์เมื่อเปิดประตูที่กั้นทางเดินของน้ำ พลังงานศักย์ ที่สะสมอยู่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ สามารถนำไปฉุดกังหัน และต่อเชื่อมเข้ากัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น

พลังงานชีวภาพ 

พลังงานชีวภาพ (Biogas Energy) คือ พลังงานเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายวัสดุทางชีวภาพด้วยการอาศัยแบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) จนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) 

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 แนวทาง คือ เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน และเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตก๊าซหุงต้มและก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ เช่น LPG และ CNG โดยพลังงานชีวภาพถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตพลังงานชีวมวล แต่พลังงานชีวภาพจะมีการใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการซับซ้อนมากกว่าพลังงานชีวมวล

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021