วิธีการใช้ แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการศึกษา e-Exam l Design Land

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:17 / ผู้เข้าชม : 64
วิธีการใช้ แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการศึกษา e-Exam l Design Land

น้องดีไซน์อาสาแนะนำ การใช้งานโปรแกรมทำแบบฝึกหัดออนไลน์ e-Exam l Design Land ว่าจัดทำง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถจัดการแบบฝึกหัดออนไลน์ สำหรับเตรียมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปทำแบบฝึกหัดได้แล้ว ….

ขั้นตอนหลักๆ จะเป็นการสร้างข้อสอบต่างๆ ก่อนแล้ว จึงนำข้อสอบที่ทำการสร้างแล้วนั้นไปจัดตารางสอบให้แก่นักเรียน หรือผู้เข้าสอบต่อไป … มาดูขั้นตอนพื้นฐานกันได้ไเลยครับ

 

ขั้นตอนที่ 1 (Step 1) สร้างหมวดวิชา

เพราะเราเข้าใจว่า … คุณครูหนึ่งคน อาจมีหน้าที่จัดการหลายวิชา … ทางทีมงานจึงจัดทำระบบแยกหมวดวิชาไว้เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล และประเภทของข้อสอบเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและแยกประเภทของข้อสอบ

 

ขั้นตอนที่ 2 (Step 2) สร้างห้องเรียน

เพราะเราเข้าใจว่า … คุณครูหนึ่งคน อาจมีหน้าที่จัดการหลายวิชา และนักเรียนที่หลากหลายระดับชั้น รวมถึงห้องเรียนที่แตกต่าง … ทางทีมงานจึงจัดทำระบบจำแนกนักเรียน (สมาชิกท่านอื่นที่ทำการ เพิ่มเพื่อนและตอบรับเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) 

เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่แยกสัดส่วนของนักเรียนตามห้องต่างๆ สอดคล้องกับการเรียน ณ ปัจจุบัน … ครูสามารถกำหนดชื่อพิเศษ หรือ รหัสนักเรียน เพื่อความสะดวกเพิ่มเติมในการจัดการส่วนตัว สำหรับการค้นหา หรือออกรายงาน

พิเศษสุดๆ กับระบบที่ออกแบบสำหรับ วิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์แบบรายข้อ (เว็บไซต์แรกในประเทศไทย) โดยจะมีการกำหนดกลุ่มนักเรียนเก่ง เพื่อนำไปเก็บผลการสอบในการวิเคราะห์ข้อสอบต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 (Step 3) สร้างแบบฝึกหัด

สร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ พร้อมลูกเล่นในการจัดการข้อสอบ อาทิ การสุ่มข้อ การสุ่มคำตอบ การแสดงผลคำตอบเมื่อทำเสร็จ หรือ การแสดงผลจำนวนตอบในแบบฝึกหัด/ข้อสอบ …

ง่ายขึ้นและสะดวกประหยัดเวลาด้วย ระบบ Excel File ในการอัพโหลดข้อสอบพร้อมคำตอบหลายๆ ข้อภายในไฟล์ excel เพียง 1 ไฟล์ (รูปแบบไฟล์เป็นไปตามระบบแนะนำเท่านั้น) จึงทำให้การจัดทำข้อสอบประหยัดเวลาในการจัดทำ

ขั้นตอนที่ 4 (Step 4) สร้างตารางสอบ

เมื่อดำเนินการในส่วนต่างๆ ทั้งการสร้างห้องสอบ และแบบฝึกหัดออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว 

เพราะเราเข้าใจว่า … การจัดการตารางสอบล่วงหน้ามีความสำคัญ ทีมงานออกแบบระบบให้สามารถจัดตารางสอบได้ล่วงหน้าในการกำหนดเวลาเผยแพร่ตารางสอบ ในแต่ระดับห้องหรือกลุ่มชั้น (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานจัดตั้ง) โดยข้อมูลและการเตือนการทำข้อสอบจะถูกเผยแพร่เฉพาะกับสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบนั้นๆ เท่านั้น …

สบายใจ และปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เพราะผู้จัดทำสามารถกำหนดข้อมูลในการสอบ ระยะเวลา รวมถึงการแสดงผลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (ภายใต้การทำงานของระบบ) ปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนตารางสอบ ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นๆที่มีความสำคัญ โดยมีระบบ OTP สำหรับการยืนยันในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ … เพราะเราคิดถึงผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในหมู่มาก

ทั้งหมดนี้เป็นก้าวแรก และก้าวเล็กๆ ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในทางตรง หรือทางอ้อมแก่การศึกษาในประเทศไทย หากมีข้อเสนอแนะติดต่อสอบถามกับแอดมิน Design Land ได้ตลอดเวลา โดยตั้งใจพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานได้ดีต่อๆ ไป 


ขอขอบคุณครับ

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021