ระบบแบบฝึกหัดออนไลน์ e-Exam l Design Land คืออะไร?

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:24 / ผู้เข้าชม : 36
ระบบแบบฝึกหัดออนไลน์ e-Exam l Design Land  คืออะไร?

น้องดีไซน์ขออาสาแนะนำ โปรแกรมสำหรับจัดทำข้อสอบ พร้อมวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อออนไลน์ … พัฒนาจากประสบการณ์จริง e-Exam l Design Land สำหรับเป็นตัวช่วยจัดการให้คุณครูสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการสอบ หรือทำแบบฝึกหัดของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

พร้อมสามารถจัดทำ ตารางสอบ แบบฝึกหัด ได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย …. หากสนใจโปรแกรม e-Exam l Design Land สามารถเข้าไปทดลองใช้กันฟรีๆ ได้เลยนะครับ…

ก่อนไปถึงการไปทดสอบโปรแกรม มาทำความเข้าใจเบื้องต้นของระบบว่าจะต้องมีขั้นตอนหลักๆ อะไรบ้าง มาติดตามกันครับ

ขั้นตอนที่ 1 (Step 1) สร้างระบบในการเชื่อมโยงกัน

เริ่มต้นง่ายๆ จากคุณครูไปสมัครสมาชิกก่อนเลย พร้อมแนะนำให้นักเรียนมาสมัครสมาชิกในระบบ (สมัครฟรี) โดยให้ทำการแอดคุณครู ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่แล้วเป็นเพื่อน ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการสร้างกลุ่มระหว่างนักเรียน และคุณครูเบื้องต้น

*ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกับนักเรียน เพราะระบบออกแบบให้ผู้ทำข้อสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

ขั้นตอนที่ 2 (Step 2) จัดกลุ่มห้องให้เป็นระเบียบ

หลังจากคุณครูมีนักเรียนมาเป็นเพื่อนอย่างมากมาย หลากหลายชั้นเรียน วิชา จะทำให้ยุ่งเหยิงในการทำงาน …
ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ และสะดวกในการจัดการยิ่งขึ้น นั้นคือ  การจัดกลุ่มห้องเรียน

คุณครูสามารถกำหนดนักเรียนมาเป็นกลุ่ม กำหนดชื่อห้อง หรือกำหนดเป็นวิชา ตามที่สะดวก (นักเรียน 1 คนสามารถอยู่ได้หลายห้อง) 

หมายเหตุ สมาชิกต้องมีสถานะเป็นเพื่อนแล้วเท่านั้น จึงสามารถนำมาจัดกลุ่มได้

ขั้นตอนที่ 3 (Step 3) จัดทำแบบฝึกหัด/ข้อสอบ พร้อมระบบจัดการตารางสอบอย่างง่ายได้

คุณครูไปสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบได้อย่างง่ายๆ กับระบบที่รองรับการสร้างข้อสอบออนไลน์ให้สะดวกยิ่งขึ้นกับ ระบบ excel sheet ที่สามารถจัดทำข้อสอบได้ทีละหลายๆ ข้อโดยการอัพโหลดไฟล์ excel ในครั้งเดียว
***รูปแบบข้อสอบสามารถเลือกรูปแบบได้มากมาย เช่น สุ่มข้อสอบ, สุ่มตัวเลือก, เฉลยข้อสอบหลังจากนักเรียนทำเสร็จ หรือ แจ้งผลการสอบ เป็นต้น

ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม สามารถกำหนดตารางสอบให้แก่นักเรียนในห้องต่างๆ พร้อมกำหนดเวลาในการสอบ พร้อมเวลาเผยแพร่ได้อย่างง่ายได้ โดยนักเรียนจะได้รับข้อความเตือนในแผนการตารางสอบอัตโนมัติในระบบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการเข้าไปทำข้อสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

ขั้นตอนที่ 4 (Step 4) หลังสอบเสร็จ ระบบวิเคราะห์ข้อสอบได้อัตโนมัติ**** 

ประหยัดเวลาในการรวบรวมคำตอบ จัดเก็บเป็นระบบตามห้องที่กำหนด พร้อมกับระบบวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ****  เว็บแรกและเว็บเดียวในเมืองไทย ณ ปัจจุบัน (สูตรที่คำนวณได้รับการยอมรับของการศึกษา โดยกำลังส่งให้คณาจารย์ในวงการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ตรวจสอบและออกใบรับรอง) 

มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ OTP ในการยืนยันตัวตน สำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

****ภายใต้เงื่อนไขการออกข้อสอบที่กำหนดเท่านั้น

สูตรในการวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ อาทิ พิจารณาระดับความยากหรือค่าความง่าย ( Difficulty index or Easiness ), พิจารณาการจําแนกผู้สอบ ตามระดับความสามารถ (item discrimination, R) และ ประสิทธิภาพของตัวลวง (distracter efficiency) 


 

น้องดีไซน์ขอแนะนำ และ มาลองพิสูจน์ความง่ายของโปรแกรมจัดการข้อสอบออนไลน์ e-Exam l Design Land  ได้เลยที่ https://www.designlandclub.com/exam/

สมัครใช้งานฟรี โปรแกรมเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้น

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021