อารยธรรมจีน...สมัยราชวงศ์

31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:51 / ผู้เข้าชม : 11,753 ประวัติศาสตร์
อารยธรรมจีน...สมัยราชวงศ์

ราชวงศ์เซี่ย 2100-1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช

เป็นราชวงศ์แรกของจีน ปกครองประเทศจีนในช่วง 2100-1600 ปีก่อนคริสตกาล  มีอายุอยู่ได้ราว 500 ปี ในอดีตนักวิชาการและบุคคลโดยทั่วไปเชื่อว่าเรื่องราวของ ราชวงศ์เซี่ยเป็นเพียงเรื่องแต่งหรือปรัมปราที่เล่าสืบต่อกันมา แต่ปัจจุบันมีการ ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อถือได้ มีอาณาเขตปกครอง แถบลุ่มแม่น้ำเหลือง ของมลฑลซานซีในปัจจุบัน  มีการขุดพบแหล่งวัฒธรรมเอ้อหลี่โถว คาดว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์เซี่ย 

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021