วันวิทยาศาสตร์ไทย

18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:10 / ผู้เข้าชม : 55 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 18 สิงหาคม ประเทศไทยได้จัดตั้งเป็นวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช 

รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021