ทำไมวันแม่ต้องเป็นดอกมะลิ

12 สิงหาคม 2566 เวลา 08:20 / ผู้เข้าชม : 27 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ
ทำไมวันแม่ต้องเป็นดอกมะลิ

ดอกมะลิ ที่เรานั้นมอบให้คุณแม่ในวันแม่นั้นเริ่มขึ้นจากการจัดงานวันแม่

ครั้งแรกทาง“คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เห็นว่าควรกำหนด

วันแม่ให้แน่นอน โดยให้ถือว่า วันเสด็จพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่ 12 สิงหาคมเป็น “วันแม่แห่งชาติ”


 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021