วันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:04 / ผู้เข้าชม : 44 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์
วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕o๕ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาณบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง

"ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้กรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของ

ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงแสดง

ความห่วงใยในภาษาไทย รัฐบาลได้ประกาศให้

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ "

 


พระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

"เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก"
 

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021