การสำรวจทางทะเลของยุโรป

29 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 / ผู้เข้าชม : 6,058 ประวัติศาสตร์
การสำรวจทางทะเลของยุโรป

การสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1450-1750  ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป และต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในยุค ใหม่ กล่าวได้ว่า การฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดการสำรวจทางทะเล ซึ่งเป็น ผลให้ยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้ในเวลาต่อมา การสำรวจทางทะเลของชาวยุโรปเกิดจากความต้องการพัฒนาเส้นทางทะเลติดต่อระหว่างยุโรป กับเอเชียส่งผลให้เกิดเส้นทางเดินเรือติดต่อระหว่างดินแดนต่าง ๆ รอบโลก ทำให้ค้นพบดินแดนใหม่ๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมา ก่อน และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างกว้างขวาง  

สาเหตุเกิดการสำรวจทางทะเล 

  1. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
  2. ความต้องการด้านการค้า
  3. การเผยแผ่คริสต์ศาสนา
  4. ความต้องการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ


 

ผลของการสำรวจทางทะเล 

  1. อารยธรรมตะวันตกเผยแพร่ไปสู่ดินแดนต่างๆ
  2. การแพร่กระจายของพันธุ์พืชและสัตว์
  3. การแพร่ระบาดของโรคติคต่อ
  4. การปฏิวัติทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ 

เหตุการสำคัญจากการออกสำรวจทางทะเล


ในปี ค.ศ. 1400

เจ้าขายเอนรี่ ราชนาวิก(Henry of Navigator)

ตั้งโรงเรียนฝืดหัดการเดินเรือและเป็นผู้นำสำรวจทางทะเล


 

ในปี ค.ศ. 1450

บาร์โกโลมิว ไดแอซ(Bartholonew Diaz)

เดินทางผ่านแหลมกู๊ดโฮปได้สำเร็จ


 

ในปี ค.ศ. 1488

คริสโตเฟอร์ โคล้มบัส(Christopher Columbus)

พบหมู่เกาะเวสต์อินดีส(West Indies) ในอเมริกาใต้


 

ในปี ค.ศ. 1492 

โปรตุเกสกับสเปนทำสัญญา


 

ในปี ค.ศ. 1497

จอนห์น แคบอต(John Cabot)

พบเกาะนิวฟันด์แลนด์ทวีปอเมริกาเหนือ


 

คริสต์ศตวรรษที่ 15 การแข่งขั้นทางทะเลระหว่างโปรตุเกสกับสเปน


 

ในปี ค.ศ. 1498

วาสโก่ คา กานา(Vasco da Garma)

เดินทางมาถึงเมืองคาลิกัด ของอินเดีย 

ในปี ค.ศ. 1498

วาสโก่ คา กานา(Vasco da Garma)

เดินทางมาถึงเมืองคาลิกัด ของอินเดีย 

ในปี ค.ศ. 1500

เปโตร คาบราส(Pedro Cabral)

สำรวจบราซิล 

ในปี ค.ศ. 1511

ได้เมืองมะละกาเป็นอาณานิคม 

ในปี ค.ศ. 1519

เฟอร์ดินันด์ แมกเจลลัน(Ferdinand Magellan)

พบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ได้เป็นอาณานิคม 

ในปี ค.ศ. 1522

เรือของเมกเจลลิ้นเดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นครั้งแรก 

ในปี ค.ศ. 1534-1541

จาร์ค การ์ติเย่ร์(Jacques Cartier)

สำรวจแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence) อเมริกาเหนือ 

ในปี ค.ศ. 1547

ชามูเอล เดอ ซองแปลง

(Samuel de Champlain)

สำรวจดินแดนทะเลสาบใหญ่ทั้ง ๕ อเมริกาเหนือ


 

ในปี ค.ศ. 1557

ตั้งอาณานิคมที่มาเก๊า 

ในปี ค.ศ. 1580

เซอร์ฟรานชีส เครก

(Francis Drake)

เดินทางรอบโลกสำเร็จ


 

ในปี ค.ศ. 1581

โปรตุเกสรวมกับสเปนยุติการแข่งขันทางทะเล


 

ในปี ค.ศ. 1588

แสวงหาเส้นทางทะเลเพื่อการค้าเครื่องเทศ 

ในปี ค.ศ. 1598

กองทัพเรืออังกฤษชนะสเปนได้ อังกฤษเป็นมหาอำนาจทางทะเล 

ในปี ค.ศ. 1600

จัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ


 

ในปี ค.ศ. 1602

จัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของตัตย์

(Dutch East IndiaCompany : VOC)


 

ในปี ค.ศ. 1606

พบทวีปออสเตรเลีย

เป็นครั้งแรกเรียกว่า

New Holland


 

คริสต์ศตวรรษที่16 - 18

การแข่งขั้นทางทะเลระหว่างอังกฤษฮอลันดาและฝรั่งเศส


 

ในปี ค.ศ. 1611

ฮอลันดายึดมะละกาจากโปรตุเกส


 

ในปี ค.ศ. 1658

ยึดเกาะซีลอน(ศรีลังกา)


 

ในปี ค.ศ. 1663

ยึดมะละบาร์(Malabar) ขายฝั่งตะวันตกเฉียงได้ของอินเดีย


 

ในปี ค.ศ. 1682

โรเบิร์ต ลาซาล

(Robert La Salle)

สำรวจแม่น้ำโอไฮโอ (Ohio)อเมริกาเหนือ


 

ในปี ค.ศ. 1768

กัปตันเจมส์ คุก(CaptainJames Cook)

พบออสเตรเลีย 

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021