ทำไมจึง "ปฏิวัติอุตสาหกรรม"

14 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 / ผู้เข้าชม : 3,426 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์
ทำไมจึง "ปฏิวัติอุตสาหกรรม"

ทำไมจึง "ปฏิวัติอุตสาหกรรม"

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)

 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต จากการใช้แรงงานคน สัตว์ และพลังงานธรรมชาติ มาเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักร และระบบโรงงาน

ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-20"เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนธรรมดาส่วนมากจะเริ่มเติบโตอย่างมั่นคง

ซึ่งไม่เคยมีพฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021