หน้าที่ ความแตกต่าง และ สถาบันการเงิน...?

3 เมษายน 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 2,165 เศรษฐศาสตร์
หน้าที่ ความแตกต่าง และ สถาบันการเงิน...?

ธนาคาร และ สถาบันการเงิน

 ธนาคาร คือ สถาบันการเงิน ที่ก่อให้เกิดความคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจ

 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021