มาดูกันว่า...หลัก 6 ประการของคณะราษฎรมีอะไรกันบ้าง ?

20 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 131 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาดูกันว่า...หลัก 6 ประการของคณะราษฎรมีอะไรกันบ้าง ?

หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยู่ที่หลัก 6 ประการของคณะราษฎรที่พยายามให้ประเทศมีความเจริญยิ่งขึ้น

 

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ

  • 1. รักษาความเป็นเอกราช ทั้งการเมือง ทางการศาลและทางเศรษฐกิจ

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ

  • 2.รักษาความปลอดภัยในประเทศ

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ

  • 3.     บำรุงความสุขสมบูรณ์ ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ ให้ราษฎรไม่อดอยา

 

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ

  • 4. ให้ราษฎรมีความเสมอภาคกันทางกฎหมาย ไม่ให้มีอภิสิทธิ์ชน

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ

  • 5.หลักเสรีภาพ มีความเป็นอิสระตามกฎหมาย

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ

  • 6.หลักการศึกษา ให้ราษฎรเข้าถึงการศึกษาหาความรู้ได้

เกร็ดความรู้

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างขึ้นหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง 7 ปี  สร้างเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2482  ประกอบพิธีเปิดใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้างโดยศาสตร์ตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021