การนับเวลา

12 ตุลาคม 2565 เวลา 15:44 / ผู้เข้าชม : 87
การนับเวลา

การนับเวลา

การนับเวลา วิธีการนับวันและเดือนโดยถือเอาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นหลักแบ่งเป็น

 • จันทรคติ
 • สุริยคติ

การนับเวลาในระบบสุริยคติ

การนับเวลาในระบบสุริยคติ คือ วิธีการนับวันและเดือนโดยถือเอาพระอาทิตย์เป็นหลัก

การนับเวลาในระบบสุริยคติ

วันทางสุรินคติ ได้แก่ วันที่ 1,2,3,…เรื่อยไปในเดือนหนึ่งๆ มีไม่เกินวันที่ 31

 •             เดือนที่ลงท้ายด้วย “คม” มี 31 วัน
 •             เดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน” มี 30 วัน

            ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ ตามปกติจะมี 28 วัน รวมทั้งปีได้ 365 วัน เรียกว่า “ปีปกติสุรทิน”

 

เดือนทางสุริยคติมีทั้งหมด 12 เดือน

 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน
 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม

1 ปี คือ ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ประมาณ 365 ¼ วัน เวลาในปีปกติสุรทินขนาดไป ¼ วัน เศษ ¼ วันนี้เมื่อครบ 4 ปี จะได้เพิ่มอีก 1 วัน เพิ่มใส่ไปในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 29 วันในทุกๆ 4 ปี เรียกปีนั้นว่า “ปีอธิกสุรทิน” ซึ่งจะมี 366 วัน

 

จันทรคติ

การนับเวลาแบบ “จันทรคติ” คือ การนับวันและเดือนโดยถือเอาดวงจันทร์เป็นหลัก

จันทรคติ

เริ่มต้นเดือนในวันขึ้น 1 ค่ำ แต่วันสิ้นเดือนจะแตกต่างกัน 2 แบบ

 • เดือนคี่ คือ เดือนอ้าย เดือน3,5,7,9,11 สิ้นเดือนในวันแรมค่ำ
 • เดือนคู่ คือ เดือนยี่,4,6,8,10,12 สิ้นเดือนในวันแรม 15 ค่ำ

เดือนทางจันทรคติมี 12 เดือน

 • เดือนอ้าย
 • เดือนยี่
 • เดือน 3
 • เดือน 4
 • เดือน5
 • เดือน 6
 • เดือน 7
 • เดือน 8
 • เดือน 9
 • เดือน 10
 • เดือน 11
 • เดือน 12

ปีอธิกมาส

            เดือนจันทรคติใน 1 ปี รวมกันได้ 354 วัน น้อยกว่าจำนวนวันในปีสุริยคติ ถึง 11 วันเศษ เพื่อไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำกันจึงแก้ไขด้วยการปรับให้บางปีมี 13 เดือนโดยเพิ่มเดือน 8 หลังต่อไว้จากเดือน 8 แรก เรียกปีที่มีเดือน 8 สองหนนี้ว่า ปีอธิกมาส หมายถึง ปีที่มีเดือนเพิ่ม

ปีอธิกวาร

            บางปียังเพิ่มวันอีก 1 วันในเดือน 7 ทำให้เดือน 7 ปีนั้นมีถึงวันแรม 15 ค่ำเรียกว่า ปีอธิกวาร หมายถึงปีที่มีวันเพิ่ม

นักษัตรเป็นชื่อบอกรอบเวลา 12 ปี ปีนักษัตร

 • ชวด
 • ฉลู
 • ขาล
 • เถาะ
 • มะโรง
 • มะเส็ง
 • มะเมีย
 • มะแม
 • วอก
 • ระกา
 • จอ
 • กุน

การนับเวลา

สุริยคติ

 • ใช้ในปัจจุบัน
 • ใช้แบ่งฤดูกาล

จันทรคติ

 • เป็นปฏิทินที่ใช้สมัยโบราณ
 • ใช้ในการวางแผนการเก็บเกี่ยว
 • ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติ 
 • บ่งบอกวันสำคัญทาง พุทธศาสนา

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021