สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

12 กันยายน 2565 เวลา 10:11 / ผู้เข้าชม : 26
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่ง สหราชอาณาจักร ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในขณะนั้น พระองค์ถือ เป็นกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพและครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก  ทั้งยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์อังกฤษด้วยพระชนมพรรษา 96 พรรษา

พระราชประวัติ

 ประสูติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2469 เป็นพระราชธิดาพระองค์เเรกใน สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี เมื่อทรงพระเยาว์พระประยูรญาติสนิททรงเรียกพระองค์ว่า “ลิลิเบ็ต”  และเมื่อ “เจ้าหญิงเอลิซาเบธ” ประสูติ พระองค์เป็นรัชทายาท โดยสันนิษฐาน อยู่ลำดับที่ 3 ในลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ

7 ทศวรรษ ชีวิตคู่

เจ้าหญิงเอลิซาเบธและเจ้าชายฟิลลิป ทรงพบกันครั้งแรกเมื่อทั้ง 2 พระองค์  ได้เข้าร่วมงานแต่งของพระญาติของเจ้าชายฟิลลิป เมื่อปี 2477 ต่อมาในปี 2482  เจ้าหญิงเอลิซาเบธได้ตามเสด็จพระบิดาและพระมารดาเยือนวิทยาลัยราชนาวี ที่เมืองดาร์ตมัธ โดยมีนักเรียนนายเรือผู้หนึ่งเป็นผู้นำเสด็จทรงสนพระทัย ในตัวนักเรียนนายเรือผู้นี้และทรงมีโอกาสติดต่อกันทางจดหมายเรื่อยมา ทั้ง 2 พระองค์ ทรงหมั้นกันเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2490  และอภิเษกสมรสที่ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2490

รัชทายาท

ทรงมีรัชทายาทรวม 4 พระองค์ พระราชโอรสองค์โตคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์  มกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อปี 2491 ส่วนเจ้าหญิงแอนน์ พระราชธิดาพระองค์เดียว  ประสูติเมื่อปี 2493 เจ้าชายแอนดรูว์ พระราชโอรสองค์ที่สอง ประสูติเมื่อปี 2503  และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด พระราชโอรสองค์เล็ก ประสูติในปี 2507  ทรงมีพระราชนัดดา (หลาน) 8 พระองค์ และพระราชปนัดดา (เหลน) 12 พระองค์

พระปฐมบรมราชโองการ

 " ในพิธีบรมราชินยาภิเษกวันนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าพร้อมอุทิศชีวิต เพื่อประชาชนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมือ จากประชาชนทุกคนไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ให้ช่วยสวดภาวนาให้ข้าพเจ้า  ในวันที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกษัตริย์เเห่งอังกฤษ  สวดภาวนาให้พระเป็นเจ้าประทานพระปัญญาญาณเเละความเข้มเเข็ง ให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติราชกิจลุล่วงตามที่ข้าพเจ้าได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้  เเละข้าพเจ้าพร้อมรับใช้พระเป็นเจ้า เเละประชาชนของข้าพเจ้าทุกคน ตลอดที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจ "

สวรรคต

วันที่ 8 กันยายน 2022 สำนักพระราชวังบักกิงแฮม แถลงการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อย่างเป็นทางการขณะพระชนมายุ 96 พรรษา  ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงรับมือกับปัญหา และหาทางออกได้อย่างดี และ ได้รับคะแนนนิยมจากพสกนิกรมาโดยตลอด ซึ่ง เคลลี บีเวอร์ ซีอีโอของบริษัททำโพล ชื่อ Ipsos UK ซึ่งติดตามสำรวจความนิยมในตัวควีนเอลิซาเบธที่ 2  มาหลายทศวรรษ บอกว่า ”  ส่วนหนึ่งก็เพราะ พระองค์ทรงมีความหมายเหมือนกับ  ราชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวอังกฤษภาคภูมิใจ

  • ประสูติ -  วันที่ 21 เมษายน 2469 
  • วันขึ้นครองราช - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2495
  •  สวรรคต - วันที่ 8 กันยายน 2565

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021