สะดือกรุงเทพคืออะไร?

16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 / ผู้เข้าชม : 25
สะดือกรุงเทพคืออะไร?

สะดือเมืองกรุงเทพฯคืออะไร ?

สะดือเมือง  หมายถึง  พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางของเมือง เป็นพื้นที่สำคัญรวมศูนย์พลังของอาณาจักร  ในสมัยโบราณราชธานีเก่าแก่ล้วนแต่มี สะดือเมืองเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญของเมือง ว่ากันว่า ดินที่สะดือเมืองจะถูกล่วงละเมิดมิได้   

สะดือเมืองกรุงเทพฯ

สะดือเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดขึ้นในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เมื่อสถาปนากรุงเทพมหานคร ทรงเลือกพื้นที่บริเวณ เสาชิงช้าเป็นสะดือเมือง การเลือกสะดือเมืองในเวลานั้นพิจารณาจากการเป็นจุดกึ่งกลางเมือง เมื่อพิจารณาจากแนวกำแพงพระนครใหม่ที่ย้ายจากฝั่งตะวันตกในสมัยกรุงธนบุรี มาอยู่ฝั่งตะวันออก 

 

สะดือเมืองกรุงเทพฯ

บริเวณเสาชิงช้าและวัดสุทัศน์เทพวราราม คือ กึ่งกลางเมืองในเวลานั้น เมื่อกำหนดสะดือเมือง แล้ว ให้สร้างเสาชิงช้าและโบสถ์พราหมณ์ขึ้น  เชิญพราหมณ์จากตระกูลพราหมณ์เก่าแก่มาจากเมืองนครศรีธรรมราช  เพื่อประกอบพระราชพิธีและพิธีสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมาตั้งแต่นั้น

สะดือเมืองกรุงเทพฯ

พื้นที่ที่เป็นจุดกึ่งกลางของสะดือเมืองมักเป็นจุดที่สร้างสถานที่สำคัญ   ได้โปรดให้สร้างวิหารหลวง ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามแล้วอัญเชิญ พระศรีศากยมุนี จากวัดพระมหาธาตุ  เมืองสุโขทัย  ชะลอลงมาเป็นพระประธานของวิหารหลวง  เมื่อพิจารณาจากแนวคิดการออกแบบวิหารหลวงที่สร้างถึงสามรัชกาล ถูกให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของเมือง มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมา จะเห็นว่า พระราชพิธีสำคัญ จัดขึ้นที่วิหารหลวงแห่งนี้  ล่าสุดใช้ประกอบพระราชพิธีเสกน้ำอภิเสกเมื่อปี2562

สะดือเมืองกรุงเทพฯ

หลายคนอาจจะสงสัย เมื่อไปบรมบรรพต หรือภูเขาทอง วัดสระเกศแล้วเจอหมุด ที่เขีนนว่า สะดือเมือง  จริงๆ แล้วหมุดที่ยอดภูเขาทอง ต้องเรียกว่าเป็น สะดือประเทศ ถึงจะถูก สะดือประเทศกำหนดขึ้นที่หลังสะดือเมือง  เป็นจุดกึ่งกลางที่คำนวณโดยมาตราส่วนแบบเก่า ( มาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 กำหนดจุดยอดของภูเขาทองเป็น 0,0 แล้วแบ่งพื้นที่ตามโซนลากเส้นออกไปสี่ทิศ ) เพราะถ้าจะเอากลางประเทศจริงๆ แบบดูตามแผนที่ กลางประเทศน่าจะอยู่แถวชลบุรี ระยอง 

สะดือเมืองกรุงเทพฯ

ปัจจุบัน ระวางแผนที่แบบจุดกำเนิดไม่ถูกนำมาใช้แล้ว เพราะถูกแทนที่ด้วยระบบ UTM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศูนย์กำเนิดบนแผนที่บนภูเขาทองจึงเหลือไว้เพียงความเชื่อที่เป็นมงคลเมืองว่าเป็น “สะดือประเทศ” ส่วนหมุดหลักฐานได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับขอพร โดยเชื่อว่าหากต้องการขายที่ดินหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินต้องมาขอพรที่หมุดนี้...

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021