ประวัติการกำเนิดกลุ่มอาเซียน ASEAN

8 มกราคม. 2565 เวลา 21:04 / ผู้เข้าชม : 7
ประวัติการกำเนิดกลุ่มอาเซียน ASEAN

กำเนิดอาเซียน

ASEAN หรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 ในช่วงเริ่มต้นมีสมาชิก 5 ประเทศลงนามในสัญญากรุงเทพ ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

เริ่มต้นที่ปี 2510 

  • ไทย 
  • อินโดนิเซีย
  • ฟิลิปินซ์
  • มาเลเซีย
  • สิงคโปร์

ปี 2527

  • บรูไนดารุสซาลาม

ปี 2538 

  • เวียดนาม

ปี 2540

  • พม่า
  • ลาว

ปี 2542

  •  กัมพูชา

 

      แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจะระบุว่าก่อตั้งเพื่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา แต่ประเทศก่อตั้งทั้งหมดไม่มีประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เลย หลังจาก พ.ศ. 2533 สงครามเย็นสิ้นสุดลง อาเซียนก็เปิดรับสมาชิกที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ จนอาเซียนการเป็นองกรณ์แห่งภูมิภาคอย่างแท้จริง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021