วันเลิกทาสสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญสังคมไทย

8 ตุลาคม 2564 เวลา 18:29 / ผู้เข้าชม : 47
วันเลิกทาสสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญสังคมไทย

วันนี้น้องดีไซน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ทาส ในสยาม ว่ามีมีคำจำกัดความว่าอย่างไร และมีกี่ประเภท? 

ซึ่งหากย้อนอดีตเกี่ยวกับการเลิกทาสของประวัติศาสตร์สยาม เกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ทำให้สยามสิ้นสุดระบบทาสอย่างถาวร

แต่รู้หรือไม่ว่า จุดเริ่มต้นของการเลิกทาสได้สำเร็จนั้นต้องย้อนไปเมื่อ 31 ปีก่อน คือ พ.ศ.2417  ซึ่งรัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริที่จะเลิกทาส แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ เหมือนพลิกฝ่ามือ เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากๆ ด้วยปรีชาสามารถจึงค่อยๆ ดำเนินการผ่านกฏหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วง 30 ปี โดยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลิกทาส อาทิเช่น
 

  •  ลดค่าตัวทาส  
  • กำหนดให้ทาสอายุ 21 ปีเป็นอิสระ  
  • ห้ามขายทาสที่มีอายุมากกว่า 20 ปี  
  • ยกเลิกบ่อนเบี้ยที่เป็นเหตุให้คนขายตัวเองเป็นทาส 
  • ส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงตัวเอง 

 

ทาส คือ บุคคลที่ไม่มีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิต โดยถือเป็นสินทรัพย์ที่มีเจ้าของ โดยเชื่อว่าทาสมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งทาสออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
 

ทาสในเรือนเบี้ย

เกิดจากเด็กที่แม่เป็นทาส ซึ่งทาสประเภทนี้ไถ่ถอนตนเองไม่ได้ 

 

ทาสสินไถ่

เกิดจากการค้าขายทั้งตัวเอง และคนในครอบครัว โดยมากมักจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน

ทาสรับมาจากมรดก

ทาสที่ส่งมอบต่อกันเป็นมรดก

ทาสท่านให้

ทาสที่ได้มาจากผู้อื่น ด้วยวิธีซื้อขายหรือชำระหนี้
 

ทาสช่วยไว้จากทัณฑ์โทษ

ทาสที่เกิดจากบุคคลที่กระทำความผิด เมื่อถูกลงโทษแต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และมีผู้ชำระหนี้ให้แทน
 

ทาสเชลย

ได้มาจากการชนะสงคราม และเอาคนแพ้มาเป็นทาส

 

ทาสที่ช่วยไว้จากความอดอยาก

ทาสที่เคยเป็นไพร่มาก่อน แต่ขายตัวเองทาสเพื่อให้มีคนเลี้ยงดู

 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021